Η ΚΜ Κατασκευαστική ιδρύθηκε το 2013 και έκτοτε δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο των κατασκευών,
έχοντας διεκπεραιώσει επιτυχώς ένα μεγάλο εύρος έργων. Με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, τα στελέχη της ΚΜ
προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών έργων.

Με προσήλωση στην ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη, η ΚΜ Κατασκευαστική αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με επιτυχία ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμβάσεις του δημοσίου, ιδιωτικά έργα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και ειδικά έργα εκβραχισμών και κατεδαφίσεων.